Adatvédelmi tájékoztató

1. Az adatkezelő


1.1. Az adatkezelő a Saywhite Kft. (székhely:4300 Nyírbátor, Bartók Béla u. 2. 2/24.; cégjegyzékszám: 15-09-076910; statisztikai számjel: 21086955-8559-117-01; adószám: 23084980-1-15) (a továbbiakban: „Adatkezelő”).

1.2. Az Adatkezelő a PlanMaster Fogászati betegedukációs szoftvernek (a továbbiakban: „PlanMaster”) az ügyfelekkel való megismertetését, a használat támogatását, a PlanMaster felhasználóinak kiszolgálását, fogászati marketing témájú szakmai rendezvények szervezését, szakmai tanulmányok közzétételét, továbbá az ezekhez kapcsolódó ügyviteli feladatokat, és ezeknek a keretében az Érintettek személyes adatainak kezelését a hatályos jogszabályi előírások és az üzleti etika szabályainak betartásával végzi.

1.3. Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 68. § (6) bekezdése alapján megtörtént az alábbi nyilvántartási számokon:

NAIH-84117/2015. — marketing. szakmai workshopra való jelentkezés, kapcsolatfelvétel, workshop szolgáltatás nyújtása, kapcsolattartás;

NAIH-84098/2015. — hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis. PDF tanulmányok letöltése és szakmai hírlevél sorozatra való regisztráció, oktatás (ingyenes szolgáltatás nyújtása), tájékoztatás, kapcsolattartás;

NAIH-84116/2015. — honlapon történ regisztráció. a PlanMaster szoftver szolgáltatás ingyenes kipróbálása, regisztráció, szolgáltatás nyújtása, kapcsolattartás, felhasználók azonosítása;

NAIH-84118/2015. — adatbázis építése. a PlanMasterről való érdeklődés, regisztráció, kapcsolatfelvétel lehetővé tétele, igények megismerése, ajánlattétel, kapcsolattartás, ingyenes szolgáltatások nyújtása;

NAIH-84120/2015. — ügyfélkapcsolat. ügyfélszolgálati megkeresések kezelése, ügyfelekkel való kapcsolattartás;

NAIH-84119/2015. — egyéb. állásajánlatra jelentkezők pályázatainak elbírálása, pályázókkal való kapcsolattartás;

NAIH-84121/2015. — hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis. hírlevél küldése, direkt marketing.2. Az adatkezelés jogalapja


2.1. Az adatkezelésre az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett (a továbbiakban: „Érintett”) önkéntes hozzájárulása alapján, illetőleg az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

2.2. Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, a regisztrációval, az Adatkezelő honlapjának használatával, egyes kérdőívek kitöltésével, a személyes adatainak önkéntes közlésével adja meg az adatkezeléshez való hozzájárulást.

2.3. A hozzájárulás kiterjed különösen a következő adatkezelési műveletekre: az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése.

2.4. A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Érintett nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Érintett a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Érintett önállóan adhat hozzájárulást, a jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így az Érintett, illetve annak törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Az Adatkezelő a szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.3. Az adatkezelés célja


3.1. Az adatkezelés célja az Adatkezelő szolgáltatásainak és termékeinek az ügyfelekkel való megismertetése, marketingtevékenységük fejlesztésére irányuló tanácsadás, a PlanMaster használatának támogatása, a PlanMaster felhasználóinak kiszolgálása, e-mail marketing témájú szakmai rendezvények szervezése, szakmai tanulmányok közzététele, az ügyfelekkel való kapcsolattartás, a szolgáltatás fejlesztése, közvélemény-kutatás, hírlevél küldése, továbbá az ezekhez kapcsolódó ügyviteli feladatok ellátása, amely az Adatkezelő által végzett egyes adatkezelések tekintetében az alábbiakat foglalja magában:

NAIH-84117/2015. — marketing. szakmai workshopra való jelentkezés, kapcsolatfelvétel, workshop szolgáltatás nyújtása, kapcsolattartás;

NAIH-84098/2015. — hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis. PDF tanulmányok letöltése és szakmai hírlevél sorozatra való regisztráció, oktatás (ingyenes szolgáltatás nyújtása), tájékoztatás, kapcsolattartás;

NAIH-84116/2015. — honlapon történ regisztráció. a PlanMaster szoftver szolgáltatás ingyenes kipróbálása, regisztráció, szolgáltatás nyújtása, kapcsolattartás, felhasználók azonosítása;

NAIH-84118/2015. — adatbázis építése. a PlanMasterről való érdeklődés, regisztráció, kapcsolatfelvétel lehetővé tétele, igények megismerése, ajánlattétel, kapcsolattartás, ingyenes szolgáltatások nyújtása;

NAIH-84120/2015. — ügyfélkapcsolat. ügyfélszolgálati megkeresések kezelése, ügyfelekkel való kapcsolattartás;

NAIH-84119/2015. — egyéb. állásajánlatra jelentkezők pályázatainak elbírálása, pályázókkal való kapcsolattartás;

NAIH-84121/2015. — hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis. hírlevél küldése, direkt marketing.4. A kezelt adatok köre


4.1. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés az egyes adatkezelési célok esetében az Érintetteknek az alábbiakban felsorolt személyes adataira terjed ki:

NAIH-84117/2015. — marketing. szakmai workshopra való jelentkezés, kapcsolatfelvétel, workshop szolgáltatás nyújtása, kapcsolattartás — vezetéknév, utónév, e-mail cím, postacím, telefonszám, workshop dátuma, jelentkezés dátuma, workshop, amin részt kíván venni;

NAIH-84098/2015. — hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis. PDF tanulmányok letöltése és szakmai hírlevél sorozatra való regisztráció, oktatás (ingyenes szolgáltatás nyújtása), tájékoztatás, kapcsolattartás — vezetéknév, utónév, e-mail cím, feliratkozás dátuma, elérni kívánt információ;

NAIH-84116/2015. — honlapon történ regisztráció. a PlanMaster szoftver szolgáltatás ingyenes kipróbálása, regisztráció, szolgáltatás nyújtása, kapcsolattartás, felhasználók azonosítása — vezetéknév, utónév, e-mail cím, telefonszám, felhasználónév, jelszó, a végfelhasználói szerződés elfogadását jelző jelölőnégyzet értéke, a regisztráció időpontja;

NAIH-84118/2015. — adatbázis építése. a PlanMasterről való érdeklődés, regisztráció, kapcsolatfelvétel lehetővé tétele, igények megismerése, ajánlattétel, kapcsolattartás, ingyenes szolgáltatások nyújtása — vezetéknév, utónév, e-mail cím, telefonszám, cégnév;

NAIH-84120/2015. — ügyfélkapcsolat. ügyfélszolgálati megkeresések kezelése, ügyfelekkel való kapcsolattartás — vezetéknév, utónév, e-mail cím, cég neve, telefon szám;

NAIH-84119/2015. — egyéb. állásajánlatra jelentkezők pályázatainak elbírálása, pályázókkal való kapcsolattartás — vezetéknév, utónév, születési hely és idő, édesanyja születési neve, lakóhely, e-mail cím, telefon szám, végzettség, munkahelyek, referenciák; nyelvtudás; fizetési igény; beleegyezés ténye a folyamatos adatkezelésbe;

NAIH-84121/2015. — hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis. hírlevél küldése, direkt marketing — vezetéknév, utónév, postacím, e-mail cím, telefonszám.

4.2. Az Adatkezelő az Érintettektől névtelenül további demográfiai vagy üzleti adatokat is gyűjthet, amelyek – a névtelenség miatt – nem minősülnek személyes adatoknak.

4.3. Az Adatkezelő honlapjának használata során az Érintett böngészője által elküldött technikai információk a Server Log fájlokban eltárolódnak.5. Az adatkezelés időtartama


5.1. Az Érintett személyes adatainak kezelése az adat közlésének időpontjától az adatnak az Adatkezelő általi törléséig tart.

5.2. Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés az egyes adatkezelési célok esetében – az Érintett kérésére korábban való törlés hiányában – az alábbiakban meghatározott időtartamra terjed ki:

NAIH-84117/2015. — marketing. szakmai workshopra való jelentkezés, kapcsolatfelvétel, workshop szolgáltatás nyújtása, kapcsolattartás — az érintett kérésére történő törlésig

NAIH-84098/2015. — hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis. PDF tanulmányok letöltése és szakmai hírlevél sorozatra való regisztráció, oktatás (ingyenes szolgáltatás nyújtása), tájékoztatás, kapcsolattartás — az érintett kérésére történő törlésig;

NAIH-84116/2015. — honlapon történ regisztráció. a PlanMaster szoftver szolgáltatás ingyenes kipróbálása, regisztráció, szolgáltatás nyújtása, kapcsolattartás, felhasználók azonosítása — az érintett kérésére történő törlésig;

NAIH-84118/2015. — adatbázis építése. a PlanMasterről való érdeklődés, regisztráció, kapcsolatfelvétel lehetővé tétele, igények megismerése, ajánlattétel, kapcsolattartás, ingyenes szolgáltatások nyújtása — az érintett kérésére történő törlésig;

NAIH-84120/2015. — ügyfélkapcsolat. ügyfélszolgálati megkeresések kezelése, ügyfelekkel való kapcsolattartás — az érintett kérésére történő törlésig;

NAIH-84119/2015. — egyéb. állásajánlatra jelentkezők pályázatainak elbírálása, pályázókkal való kapcsolattartás — az érintett kérésére történő törlésig;

NAIH-84121/2015. — hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis. hírlevél küldése, direkt marketing — az érintett kérésére történő törlésig.

5.3. Az Érintett hírlevél küldéséhez adott hozzájárulása megszüntethető a hírlevelek alján található leiratkozás linkkel, illetve az Adatkezelő ügyfélszolgálatának segítségével is.

5.4. Az adatbázisból való törlés az Érintett kérésére is történhet, így az adatkezelés – a fent meghatározott időtartamokon belül – mindaddig fennáll, amíg az Érintett kifejezetten nem kéri az Adatkezelőtől az adatainak törlését.

5.5. Az Adatkezelő legkésőbb az Érintett kérelmének átvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül törli az adatot.

5.6. A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott, például számviteli előírásokból fakadó megőrzési kötelezettségek teljesítését. Az Adatkezelő ügyfelei által igénybe vett szolgáltatások adatai megjelennek a számlán és egyéb számviteli bizonylatokon is, ezek az adatok a számviteli előírások miatt nem törölhetőek.6. Az adatkezelés módja


6.1. Az Érintett a regisztrációval, az Adatkezelő honlapjának használatával, egyes kérdőívek kitöltésével, postai vagy elektronikus levelekben való rögzítéssel és esetleges egyéb egyedi módon közli az Adatkezelővel a személyes adatait.

6.2. Az Érintettek személyes adatainak nyilvántartása az egyes adatkezelési célok szerint elkülönítve történik.

6.3. Az Érintettek személyes adataihoz hozzáférők köre:
az Adatkezelő munkatársai;
az alábbiakban meghatározott Adatfeldolgozók munkatársai;
egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelő által törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában;
a lejárt tartozások kezelése céljából az Adatkezelő által megbízott követeléskezelő cég munkatársai;
egyéb személyek az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján.

6.4. Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az Érintett hozzájárulásától eltérően – nem hozhatja harmadik személy tudomására.7. Adatfeldolgozás


7.1. Az Adatkezelő adatfeldolgozóként igénybe veszi az alábbi személyek (a továbbiakban: „Adatfeldolgozók”) szolgáltatását: LinuxWeb Informatikai Kft. (4034 Debrecen, Sólyom u. 28.) - tárhely-szolgáltatás;8. Adatbiztonság


8.1. Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

8.2. Az Adatkezelő a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen.

8.3. Az Adatkezelő internetes honlapján történő adatátvitelkor az úgynevezett SSL (Secure Socket Layer) biztonságtechnikai eljárás kerül alkalmazásra, amely kódolt adatátvitelt és magas szintű adatbiztonságot nyújt.9. Tájékoztatás kérése, az adatok helyesbítése, törlése, zárolása


9.1. Az Érintett

tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;
kérheti személyes adatainak helyesbítését;
kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását;
tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

9.2. Az Érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

9.3. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott Adatfeldolgozók által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő erre vonatkozó kérelem esetén 30 (harminc) naptári napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást.

9.4. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.

9.5. A személyes adatot törölni kell, ha

a kezelése jogellenes;
az adatkezeléssel érintett az adatok törlését kéri;
az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
az adatkezelés célja megszűnt;
az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
10. Jogorvoslat


10.1. Az Érintett az Infotv. 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt köteles a tiltakozást megvizsgálni és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

10.2. Ha az Érintett az Adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.

10.3. Az Érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz, konkrétan az illetékes törvényszékhez fordulhat az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint.

10.4. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: www.naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu11. Egyoldalú módosíthatóság


11.1. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.

11.2. Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé. Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, ráutaló magatartással fogadja el a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.12. Cookie ("süti") szabályzat


Azért használunk „sütiket” (cookies) a PlanMaster Fogászati Szoftver Kft. planmaster.hu weboldalán, hogy javíthassunk a Látogatónak szánt szolgáltatásokon. Néhány általunk használt „süti” (cookie) elengedhetetlen az egyes szolgáltatások megfelelő működése érdekében, mások információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban (statisztikák), hogy még kényelmesebb és hasznosabb oldalt teremthessünk. Néhány „süti” (cookie) csak átmeneti és eltűnik, ha bezárásra kerül a böngésző, de vannak tartós változatok is, melyek egy ideig a számítógépén maradnak.

Néhány „süti” (cookie) feltétlenül szükséges az oldal működéséhez, míg másokat a teljesítmény és a felhasználói élmény növelése, vagy statisztikai cél érdekében használunk.

12.1. Mik is azok a „sütik” (cookies)?

A süti vagy más néven cookie egy betűből és számokból álló információcsomag, amit az adott honlap első látogatása alkalmával a webszerver küld az Ön böngészőjének (legyen az számítógép, okostelefon, tablet stb.) azzal a céllal, hogy elmentse az internetes beállításait. A mentés révén, mikor Ön visszatér ugyanarra a honlapra – ugyanarról az eszközről –, akkor a böngészője kommunikál a webszerverrel, felismeri, hogy már nem először jár az adott lapon, és ennek megfelelően – bizonyos esetekben – a korábbi beállításainak megfelelő honlapot tud visszaadni/betölteni.

12.2. Milyen típusú sütiket (cookies) használ az oldal?

A PlanMaster Fogászati Szoftver Kft. planmaster.hu weboldalán használt cookiek ún. feltétlenül szükséges cookiek, azonban használunk átmeneti, Google Analytics, valamint statisztikai és ún. funkcionális cookie-kat is.

A tartós cookie: ezek a cookie-k
  • segítséget nyújtanak a honlapon történő mozgásban, megjegyzik a Látogató egyes oldalakon végzett műveleteit, valamint felismeri a Látogatót, ha bejelentkezik a weboldalra,
  • nem tárolnak olyan adatokat a Látogatóról, hogy milyen oldalakat nézett meg az interneten, vagy amelyeket marketing célból lehetne felhasználni, továbbá nem tárolnak személyes adatokat,
  • a Látogató eszközén maradnak a cookie-ban meghatározott ideig,
  • minden alkalommal aktiválódnak, amikor a Látogató meglátogatja a weboldalt.

Átmeneti (Session) cookie

A cookie-k közül vannak olyanok, amelyek nélkülözhetetlenek a Weboldal és annak egyes funkciói működéséhez, a Weboldalon történő navigáláshoz. A testreszabott kiszolgálás és a bejelentkezési folyamat elősegítése érdekében a rendszer „session cookie-val (munkamenet cookie) azonosítja a Látogató számítógépét. Amennyiben a Látogató csak a böngésző ablakot zárja be, a böngésző ablakának újranyitásakor bejelentkezett státusz fogadja. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a Látogatóról olyan információkat, amelyekkel őket azonosítani lehetne (személyes adat), amelyeket marketing célból fel lehetne használni, illetve amelyek emlékeznének arra, hogy a Látogató milyen más weboldalakon, vagy a weboldal milyen aloldalain járt.

Google Analytics

Weboldalunkon a Google Analytics a Google Inc. („Google”) elemző-szolgáltatását alkalmazzuk. A Google Analytics (a továbbiakban: GA) a felhasználók számítógépén tárolt „sütik” (lásd fentebb), szövegfájlok segítségével elemzi a webhelyen létrejött felhasználói interakciókat. A „sütikben” tárolt, weboldal használatára vonatkozó információk a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. Honlapunk aktiváltatta az IP-címek anonimizálását, így a webhely felhasználók IP-címét a Google az Európai Uniós tagállamokban illetve az Európai Gazdasági Térség szerződő országaiban az adatgyűjtés lehető legkorábbi szakaszában lerövidíti, és anonimmá teszi. A fenti információkat a Google a webhelyek üzemeltetőjének megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a felhasználók holnap-látogatási szokásait, riportokat állítson össze a webhelyek használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen az üzemeltető felé. A sütik tárolása a böngésző-szoftver megfelelő beállításával megakadályozható. A Google Analytics-szolgáltatás igénybevétele keretében nem gyűjtjük, és nem tároljuk az Ön nevét vagy lakcímét, a gyűjtött adatok nem alkalmasak az Ön azonosítására.

A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide.

Statisztikai cookie-k:

A statisztikai cookie-kat olyan rendszerek használhatják, amelyeket weboldalunkon használunk anonim statisztikai adatok szolgáltatása érdekében. Információkat gyűjtenek a funkciók használatáról, pl. mely funkciókat használják. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek adatokat, amelyek azonosítják az egyéneket.

Használatot elősegítő, ún. funkcionális sütik:

A funkcionális sütik a weboldal működését segítik, pl. ezek segítségével tudjuk megjegyezni az Ön döntéseit, úgy mint a kapcsolatfelvételi űrlapokon megadott adatokat (név, email cím, üzenet stb.); azt, hogy milyen eszközről látogatta meg weboldalunkat; a régiót, ahol Ön tartózkodik; így személyre szabottabb funkciókat tudunk Önnek kínálni weboldalunkkal kapcsolatban. Ezek a sütik kizárólag a meglátogatott weboldalon követik nyomon az Ön tevékenységét, más honlapokon nem. Ezen sütik tárolhatnak olyan személyes azonosító adatokat, amelyeket Ön megadott weboldalunkon.

12.3. Milyen sütiket (cookies) használunk?

Típus Név Leírás Érvényesség
átmeneti (session) süti Google Analytics
_ga
A Google Analytics cookie-kat a webhelyünkön lévő forgalom mérésére használjuk. Egyetlen szöveges sáv kerül mentésre a böngésző, a kölcsönhatások időbélyegzőjének és a böngésző / forrásoldal azonosításához, amely a felhasználót a weboldalunkhoz vezette. Személyes adat nincs elmentve. 2 év
átmeneti (session) süti Google Analytics
_gat_UA_55648335_1
Ez a süti a lekérési ráta szabályozására szolgál, így a nagy forgalmú oldalakon korlátozza az adatgyűjtést. 1 perc
átmeneti (session) süti Google Analytics
_gid
Ez a süti szolgál a munkamenet-azonosító tárolására és az összes munkamenet-tevékenység összegyűjtésére az egyes felhasználókhoz. 1 nap
átmeneti (session) süti pm_s Munkamenet süti, a legalapvetőbb böngészési folyamatok fenntartásához is szükséges, hiányában már az oldalról-oldalra lépkedés folyamata sem követhető. Tartalma egy 32 karakterből álló véletlenszerű szöveg. A Honlap a munkamenet cookie használatával teszi lehetővé - többek között - a kapcsolatfelvételi és ajánlatkérési űrlapok megfelelő működését, vagy a regisztrált felhasználók számára a belépés lehetőségét. A munkamenet süti személyes adatokat nem tárol. A munkamenet végéig
átmeneti (session) süti YII_CSRF_TOKEN Növeli a biztonságot a kiszolgáló és az ügyfél közötti kommunikációban. A munkamenet végéig
tartós süti IDE Ezeket a hirdetési cookie-kat a Google DoubleClick-ben tárolja, és személyre szabja a felhasználók számára megjelenített hirdetéseket a weboldalunkon tett korábbi látogatások alapján. 8 hónap
tartós süti NID A legtöbb Google-felhasználónak van egy "NID" nevű beállítási cookieja a böngészőikben, amely egyedi azonosítót tartalmaz a Google.com szolgáltató felé, ez emlékeztet a preferenciáira és egyéb információira, például az Ön által kiválasztott nyelvre (pl. Angolra), arra, hogy hány keresési eredményt kíván megjeleníteni oldalanként (pl. 10 vagy 20) szeretné bekapcsolni a Google Biztonságos Keresés szűrőt. 6 hónap
tartós süti 1P_JAR Minden alkalommal, amikor a Google szolgáltatásokat tartalmazó weboldalakat látogatja meg, tárolja a felhasználók preferenciáit és információit. 1 hónap
tartós süti APISID A cookie-kat a Google használta a személyre szabott hirdetések megjelenítéséhez a Google webhelyeken a legutóbbi keresések és korábbi interakciók alapján. 2 év
tartós süti CONSENT Google térképhez szükséges cookiek, a google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint 20 év
tartós süti HSID, SID Olyan "SID" és "HSID" nevű cookie-kat használunk, amelyek digitálisan aláírt és titkosított nyilvántartásokat tartalmaznak a felhasználó Google-fiókazonosítójáról és a legfrissebb bejelentkezési időről. A két cookie kombinációja lehetővé teszi számunkra a támadás sokféle típusának blokkolását, például a weboldalakon teljesített űrlaptartalmak ellopásának kísérletét. A Google ilyen cookie-kat használ, hogy emlékezzenek a legfrissebb keresésekre, a korábbi hirdetésekre vagy keresési eredményekre vonatkozó korábbi kölcsönhatásokra és a hirdető webhelyére tett látogatásaira. Ez segít személyre szabott hirdetéseket megjeleníteni a Google-on. 2 év
tartós süti SAPISID Google plusz like-olás és megosztás lehetősége, a google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint 2 év
tartós süti SSID Google térkép adatok mentésére szolgál, a google.com adatvédelmi nyilatkozata szerint 2 év
tartós süti AID A Google az AID nevű cookiet is használja, amely a tevékenységüket a különböző eszközökön keresztül kapcsolják össze, ha korábban bejelentkezett a Google Fiókjába egy másik eszközön. Ezt úgy teszik, hogy összehangolják az eszközökön megjelenő hirdetéseket, és mérik a konverziós eseményeket. Ezek a cookie-k pl. a google.com, googleadservices.com domainen állíthatók be. 17 hónap
tartós süti
harmadik fél süti
_js_datr Azonosítja a böngészőket a biztonság és a webhely integritása szempontjából, beleértve a fiókok helyreállítását és a potenciálisan veszélyeztetett fiókok azonosítását 2 év
marketing süti
harmadik fél süti
datr Ha a webböngésző elérte a facebook.com webhelyet, akkor ez segít a Facebooknak azonosítani a gyanús bejelentkezési tevékenységet. 2 év
marketing süti
harmadik fél süti
fr A Facebook használja, hogy hirdetéseket tudjon eljuttatni a felhasználónak, például harmadik féltől származó ajánlattételre alapuló hirdetéseket. Valamint lehetővé teszi a "Kövesse velünk a Facebookon" és a "Like" gombok ellenőrzését. 3 hónap
marketing süti
harmadik fél süti
sb Lehetővé teszi a "Kövesse velünk a Facebookon" és a "Like" gombok vezérlését, valamint összegyűjti a nyelvi beállításokat, és megosztja az oldalt 2 év


12.4. Az Ön hozzájárulása

Ön a honlap böngészésével elfogadja, hogy cookie-kat helyezzünk el az Ön számítógépén abból a célból, hogy elemezni tudjuk, hogyan használja ezt a honlapot. Amennyiben nem egyezik bele a cookie-k használatába, amikor Ön ezen az oldalon böngészik, előfordulhat, hogy a weboldal nem fog teljeskörűen működni, bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja.

12.5. Hogyan lehet visszavonni a hozzájárulást?

Ha hozzájárult a cookie-k használatához, a böngésző cookie-kat tárol az Ön számítógépén vagy egyéb eszközén, hogy rendszerünk felismerje beállításait. A hozzájárulás érvényessége időnként lejár. Azonban, ha szeretné visszavonni hozzájárulását a lejárati idő előtt, úgy azt a böngészője cookie beállításai között bármikor megteheti.

12.6. Hogyan lehet törölni/kikapcsolni a cookie-kat?

Minden böngésző lehetővé teszi a cookie beállításainak változtatását. Mivel azonban a cookie-k célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése esetén előfordulhat, hogy a felhasználó nem lesz képes a weboldal funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

A felhasználónak lehetősége van a sütik használatának felfüggesztésére, amennyiben olyan böngészőt használ, amely jelez, ha sütit küldtek, és visszautasítja a nem kívánt sütiket. A sütik tetszés szerint a későbbiekben letilthatók, illetve törölhetők a felhasználó által használt böngésző beállításainál.

Általában a böngészők/Beállítások menüiben találhatók a cookie-kal kapcsolatos beállítások. A cookie-k beállításával kapcsolatban az alábbi linkek is segítségére szolgálnak, valamint további információt az egyes böngészők/Súgó menüjében talál.

A legnépszerűbb böngészők cookie beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Google Chrome
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

Firefox
http://support.mozilla.org/HU/kb/Cookies

Microsoft Edge
https://privacy.microsoft.com/hu-hu/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Internet Explorer
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Opera
http://help.opera.com/Windows/9.63/hu/cookies.html

Safari
http://support.apple.com/kb/PH5042

Safari iOS (iPhone, iPad, iPod touch)
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=hu_HU

Ha a felsorolt webböngészők egyikét sem használja, akkor a saját webböngészője „Help”(Súgó) funkciójára kattintva további információkat olvashat a teendőkről.

A http://www.aboutcookies.org hivatkozásra kattintva szintén további információk jelennek meg a cookie-k kezelésével és eltávolításával kapcsolatban számos különböző internetes böngészőkre vonatkozóan.
Cookie-kal kapcsolatos kérdéseit az info@planmaster.hu e-mail címre küldött üzenetben teheti fel.